Hjerneskade

En hjerneskade eller blodprop bliver ofte efterfulgt af et delvist tab af synsfelt. Da omfanget af det visuelle systems optager en stor del af hjernekapaciteten, og forgrener sig igennem hele hjernen, er der derfor en stor risiko for skader.

Man har længe haft den opfattelse, at disse skader på hjernen ikke kunne helbredes, men denne holdning er gradvist ændret. Flere undersøgelser har forbedret forståelsen af hjernens plasticitet, og dens evne til at tilpasse sig efter en skade.
Det viser sig, at både mennesker og dyr hurtigt genvinder nogle af de tabte synsfunktioner, og både medicin og træning kan effektivt anvendes til at forbedre synsfunktionerne efter en skade.

Det er vigtigt, at der foreligger en nøjagtig beskrivelse af den tilbageværende visuelle kapacitet, som kan danne grundlaget for tilrettelæggelsen af et visuelt træningsprogram efter hjerneskaden.

Moderne forskning viser, at selv meget små mængder af overlevende neuroner i det skadede område, kan give gode muligheder for generhvervelse af nogle af de tabte synsfunktioner. Derfor danner sådanne tilbageværende strukturer i de primære skadezoner det neurobiologiske grundlag for genskabelse af synet, enten spontant eller ved hjælp af synstræning.

Personer der har en sådan skade på hjernen, oplever mange begrænsninger i det daglige liv. Der kan være dobbeltsyn, store forringelser i orienteringsevnen og opfattelsen af objekter i rum kan være forstyrret. Sådanne forringelser fører ofte til pinlige situationer for personen, og kan være årsag til at besværliggøre almindelige praktiske ting i dagligdagen, da risikoen for at komme til skade er meget stor, bl.a. grundet det reducerede synsfelt.

I et nøje tilrettelagt optometrisk træningsprogram, tilrettelægger vi træningen ud fra klientens behov samt fysiske og synsmæssige formåen.

Siden februar 2008 har Roskilde Synspleje, i et foreløbigt pilotprojekt, været tilknyttet Hjerneskadecenteret BOMI i Roskilde, med henblik på visuomotorisk genoptræning af mennesker med erhvervede hjerneskader. Vores opgave består i at evaluere de mennesker der kan have gavn af et sådant forløb, og derefter udarbejde et individuelt træningsforløb i den periode hvor de er tilknyttet BOMI.

Siden starten har mere end 40 mennesker gennemgået den visuomotoriske genoptræning, og vi har gennem hele den periode modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne omkring forbedringer i deres hverdag i større eller mindre grad. Desuden kan både vi og BOMI efter slutevalueringen konstatere forbedringer i det visuelle system, øgede synsmæssige færdigheder og dermed en bedre hverdag.

I martsnummeret 2011 af Fysioterapeuten er projektet omtalt via. div. artikler, og på hjemmesiden http://fysio.dk/ kan man læse alle artiklerne og se div. videoklip vedr. træningen.

46 35 30 95
Mandag - fredag kl.: 09-18

Find os lige her..

Algade 15D, 1. tv.
4000 Roskilde