Dovent øje

Amblyopi eller bedst kendt som "dovent øje ", er kendetegnet ved at der er nedsat syn på det ene øje(kan være på begge øjne) og hvor synet ikke kan rettes op udelukkende med briller eller kontaktlinser. Årsagen skyldes ikke nødvendigvis ændringer af øjets struktur eller af en sygelig tilstand eller en sygelig tilstand i øjnene.

Det kan være knyttet til skelen, idet et øje der er "drejet" ind- eller udad igennem længere tid, generelt mister en stor del af den centrale synsevne, da det ikke bruges så meget.

Mange børn og voksne med amblyopi, er ofte ikke klar over problemet, før de får foretaget en undersøgelse af deres syn. Der er mange årsager til amblyopi, og behandlingen er afhængig af årsagen.

Generelt består behandlingen af briller og et synstræningsprogram med tilhørende hjemmetræning. Klapbehandling ( d.v.s. tildækning af det ene øje igennem længere tid) har ofte ringe effekt på samarbejdet mellem de to øjne uden et aktivt tilpasset synstræningsprogram.

Klapbehandling anvendes normalt kun hos os som en del af et aktivt træningsprogram, og med en varighed på fra 20 minutter op til 1 time om dagen.

Derimod har binasal occlusion (mat tape påsat på op til 1/3 af den nasale del af begge brilleglas) vist sig at være et mere effektivt middel til at opnå et bedre syn på det "dovne øje".

I mange år har man troet, at amblyopi kun kunne behandles i den " kritiske periode", som siges at være perioden op til 7 års alderen.

Den seneste forskning har imidlertid endeligt vist, at man kan lave en effektiv behandling på et hvilket som helst alderstrin,  imidlertid stiger behandlingstiden jo længere problemet har bestået.

Det er derfor vigtigt, at børnene får en tidlig synsundersøgelse, så den rigtige behandling kan påbegyndes så hurtigt som muligt.

COVD medlemmer er specielt uddannet i skelen og amblyopi, og de er certificerede til at erkende og træne disse forhold.

46 35 30 95
Mandag - fredag kl.: 09-18

Find os lige her..

Algade 15D, 1. tv.
4000 Roskilde