Aktuelt

10. januar 2018

Klinikken er lukket i perioden 11. - 17. januar, da vi er til det årlige Skeffington Symposium i Washington. Mødet har rødder tilbage til 1954, og det er et af de møder, der giver mest i forhold til vores arbejde indenfor Neuro-optometrien. Der vil være formelle præsentationer, med efterfølgende diskussioner indenfor syn og udvikling, synsrelaterede læringsproblemer, rehabilitering af erhvervede hjerneskader som påvirker synsfunktionen, samt almen optometri.

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje

 

1. januar 2017

Optometristerne Pernille Østberg og Hans Tærsbøl er fra 1. januar 2017 partnere i Roskilde Synspleje.

Pernille og Hans har arbejdet sammen i 16 år, og i den periode er  opgaverne i klinikken vokset til at inkludere stort set alle områder indenfor det visuomotoriske område, fra udviklingsproblematik til rehabilitering. Dette kræver fremover at vi er to optometrister, med en fælles faglig baggrund, som arbejder tæt sammen i det daglige.

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje

 

5. oktober 2016

Klinikken er lukket i perioden 3. - 8. november 2016 pga. kursus i USA, omhandlende undersøgelse og træning af skelere

 

8. april 2016

Se rapporten vores projekt omkring syn og balance i samarbejde med Hjerneskadecenteret BOMI i Roskilde på hjemmesiden for "Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse".

Kopier dette link til din browser: www.forebyggelsesfonden.dk/11-2-2-009.html

Klik dernæst oppe i højre side i infoboksen og download PDF filen.

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje

 

12. maj 2015

De første resultater fra hjerneskadeprojektet.

Ved et symposium d. 5. maj 2015 på Rådhuset i Roskilde, blev de overordnede resultater, baggrunden for vores undersøgelse, træningsmetodik og de afsluttende data, præsenteret for de kommuner, beslutningstagere og behandlere der har leveret borgere til forløbet.

De  foreløbige data, viser klar fremgang på flere områder i borgernes færdigheder og efterfølgende både objektive og subjektive forandringer.

Vi mangler fortsat at behandle alle data, og vi vil løbende orientere om hele forløbet.

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje

 

 

16. december 2013

Træningsdelen af forskningsprojektetet på BOMI er nu afsluttet.

Vi er nu i gang med at indsamle, beskrive og analysere data, og vi påregner at afslutte hele projektet i løbet af foråret 2014.

 

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje.

 

28. marts 2013

Forskningsprojektet på BOMI startede for 1 måned siden.

De første 20 kursister har nu været igang 1 måned med et træningsprogram, der indeholder både optometrisk synstræning og vestibulær/ balancetræning, 3 gange om ugen hos BOMI suppleret med hjemmeøvelser de resterende dage.

Vi kan efter den første status allerede nu konstatere positive forandringer hos kursisterne, bl.a. fordi alle går til opgaverne med stor energi og seriøsitet.

Træningsprogrammet bliver desuden hele tiden tilrettet den enkeltes behov og niveau for at sikre et optimalt resultat.

 

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje. 

 

 

27. november 2012

Forskningsprojekt starter januar 2013

Nedenstående projekt påbegyndes ultimo januar 2013 med initialundersøgelser af de ca. 40 mennesker der har sagt ja til at deltage. Den første og sidste undersøgelse foretages af en uvildig optometrist, som ikke har part i projektet.

Selve træningsforløbet foregår hos BOMI med grupper af ca. 7 personer der vil modtage både kliniktræning og individuelt træningsprogram til brug ved hjemmetræning i 4 måneder. Grupperne starter lidt forskudt, og vi afslutter den praktiske del i august 2013.

Derefter vil der være bearbejdning af forskningsmateriallet, som sandsynligvis vil være færdigbearbejdet inden udgangen af 2013.

Vi er meget spændte, og håber naturligvis at kunne fremvise nogle resultater der understøtter vores arbejde, som efterfølgende kan danne grundlag for arbejdet  med mennesker med erhvervede hjerneskader.

Samtidig glæder vi os over at der nu er sat fokus på værdien af optometrisk synstræning.

 

Med venlig hilsen

Roskilde Synspleje

 

23. august 2012

Planlagt forskningsprojekt udskudt til foråret 2013.

I samarbejde med BOMI, Roskilde Hjerneskadecenter, vil Roskilde Synspleje i løbet af foråret  2013 igangsætte et forskningsprojekt omkring værdien af genoptræning af mennesker med en erhvervet hjerneskade.

Vores hypotese er at alle mennesker med senhjerneskader oplever visuelle problemer af forskellig art, og baggrunden for det planlagte forløb, er de positive erfaringer vi i samarbejde med BOMI har gjort siden 2008, omkring forbedringen af de almene visuelle færdigheder, sammenholdt med bl.a. nedsat svimmelhed, forbedret almentilstand samt øgede muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Det vil være det første forskningsprojekt af sin art herhjemme, og på sigt skal det gerne kunne dokumentere vigtigheden af den optometriske intervention, i de bestående rehabiliteringsprogrammer for mennesker med erhvervede hjerneskader af forskellig karakter.

Tidspunktet for starten på projektet afhænger lidt af tilbagemeldinger fra de forskellige fonde hvor der via BOMI er ansøgt om tilskud.

Vi glæder os til at komme i gang med projektet, og vi forventer at den kliniske del af arbejdet vil vare  ca. 18 mdr.

 

Med venlig hilsen
Roskilde Synspleje

46 35 30 95
Mandag - fredag kl.: 09-18

Find os lige her..

Algade 15D, 1. tv.
4000 Roskilde